Privatumo politika

Estheroptical srl Via Tiburtina Valeria km 112.500 67068 Cappelle dei Marsi (AQ)

Teisinis ir administracinis adresas:

 • ITALIA, Via Vicolo Balduini 8 67068 Subiaco (ROMA) - REA Code  RM-1193943 - P.I IT09865701008
 • LIETUVA, Mokolų g. 63-27, LT-68165 Marijampolė

Informacija apie juridinį asmenį : Įmonės kodas 303572486 PVM mokėtojo kodas LT100009495710

 • LT

  Bendrosios Nuostatos

  Sutarties sąlygos

  Užsakymo realizacija tinklapyje www.estheropticaonline.lt patvirtina, kad klientas susipažino ir sutiko su sutarties sąlygomis. Be to tai yra patvirtinimas, kad kontaktinius lęšius, pirktus tinklapyje paskyrė specialistas (optikas arba oftalmologas), kuris stebi paciento regėjimo būklę, atlikdamas profilaktinį patikrinimą bent kartą į metus. www.estheroptica.lt neprisiima jokios atsakomybės, jeigu lęšiai pakenks sveikatai, nes klientas perka tik tuos lęšius, kurie buvo patikrinti ir išrašyti specialisto nurodymu. Lęšiams skiriamas ypatingas dėmesys, naudojimas ir priežiūra atliekama atitinkamai optiko ar oftalmologo rekomendacijoms ir atitinkamai nurodymams, esantiems naudojimo instrukcijoje. Parduodami akinius mes turime būti tikri, kad jų gradacija atitinka tai, kuri nurodyta specialisto (optiko arba oftalmologo).

  Estheroptica suteikia mums teisę keisti kainas, kurios nurodytos mūsų tinklapyje, taip pat leidžia taisyti bet kokio tipo klaidas: kompiuterines, technines, o taip pat tokias, kaip kainos, akinių spalva ir t.t., neatsižvelgiant į tai, kad skiriame ypatingą dėmesį siekdami išvengti klaidų.

  Estheroptica turi teisę atšaukti užsakymą net tokiu atveju, kai užsakymas patvirtintas, jeigu jame nurodyta klaidinga arba netiksli informacija.

  Siuntimo – gavimo kaina

  Siuntimo išlaidos perkant iki 90 eurų yra 10 eurų Lietuvos ir ES šalims, 10 eurų – Italijai ir 50 eurų kitoms šalims. Jei perkate už 90 eurų ar daugiau, pristatymo paslauga yra nemokama Italijai ir Lietuvai ir ES šalims ir 50 eurų kitoms šalims. Prekės bus pristatytos nurodytu adresu  7d.d. laikotarpyje per UPS kurjerį. Mokestis už skubų pristatymą per kurjerį DHL  24–48 valandų laikotarpyje yra 20 eurų Lietuvai ir ES šalims.

  Tokiu atveju, kai užsakomi progresiniai akiniai, pristatymo laikas ilgėja dėl progresinių stiklų reguliavimo ir rėmelio tipo. Maksimalus laikas, skirtas tokiems akiniams pagaminti yra 10 dienos. Jeigu tokio tipo prekės užsakymo metu neturime, klientui apie galimą pristatymo laiką pranešame jo nurodytu elektroniniu paštu.

  Muito ir kiti mokesčiai

  Muito mokestį, jei toks priskaičiuojmas, sumoka klientas. Jeigu klientas atsisako mokėti muito mokestį, Estheroptica negrąžina apmokėjimo už pirkinį ir prekės atgal nepriima.

  Garantijos

  Saulės akiniams ir akiniams, koreguojantiems regėjimą – 2 metai. Garantiniu laikotarpiu nemokamai šalinami defektai, atsiradę dėl gamintojo kaltės, naudojant originalias detales. Akiniai grąžinami į centrinį sandėlį ir pašalinus defektus išsiunčiami pirkėjui, siuntimo išlaidas apmokant pardavėjui. Jei defektai atsirado pirkėjui mechaniškai paveikus akinius, tai jie nėra defektai, atsiradę dėl gamintojo kaltės ir garantinis aptarnavimas netaikomas.

  Kontaktiniai lęšiai: brokuotų kontaktinių lęšių atveju 100℅ nemokamas keitimas.

  Kliento duomenys ir jų naudojimo privatumas

  Visi duomenys apie klientą apdorojami atitinkamai įstatymui 679/2016. Asmeniniai duomenys ir duomenys apie užsakymą įtraukiami į atitinkamą duomenų banką (užsakymo ir siuntimo formavimui, o taip pat naujienų apie www.estheroptica.lt siuntimui kliento nurodytu el. paštu). Klientas bet kokiu momentu gali pareikalauti pakeisti arba ištrinti duomenis apie jį.

  Kliento kredito kortelės duomenys apdorojami tik per atitinkamą serverį, www.estheropticaonline.lt neturi jokios prieigos prie jo.

  Keitimas ir grąžinimas

  Klientas turi teisę per 14 dienų (skaičiuojant nuo gavimo dienos) grąžinti prekę. Kurjerio kvitas yra prekės pristatymo datos patvirtinimas. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, originalioje pakuotėje ir kitaip atitikti pirkimo metu buvusią būklę. Negrąžinamos prekės: spalvoti kontaktiniai lęšiai, atidarytos kontaktinių lęšių pakuotės ir bet kokia kita jau panaudota prekė.
  Grąžindamas klientas privalo raštu nurodyti, dėl kokios priežasties grąžinama prekė.

  Grąžinimo būdas: „Estheroptica“ siunčia savo kurjerį dėl prekių grąžinimo kliento nurodytu adresu, grąžinimo kaina klientui 20 eurų Italijoje ir Lietuvoje, 20 eurų ES ir 50 eurų kitoms pasaulio šalims.

  Estheroptica grąžina kliento sumokėtą sumą į jo nurodytą banko sąskaitą.

  Adresas grąžinimui:

  Estheroptical: Via Tiburtina Valeria km 112, Cappelle dei Marsi (AQ) - 67068 Italy

  Bendrosios sutarties nuostatos taikomos komercinio sandorio, įvykdyto mūsų tinklapyje, atveju.

 • RU

  Условия контракта

  Условия договора

  Реализация заказа на сайте www.estheropticaonline.lt
  подтверждает, что клиент ознакомился и принял yсловия данного контракта. Кроме этого, это является подтверждением, что при покупке контактных линз, они были предписаны специалистом (оптиком или офтальмологом), который следит за зрением пациента, проводя осмотр хотя бы один раз в год. www.estheropticaonline.lt

  отклоняется от любой ответственности в случае, если линзы нанесут ущерб на здоровье, следовательно, клиент покупает только те линзы, которые были им уже испробованы и по приписанию специалиста. Линзы требуют особого внимания, их использование и чистка должны быть произведены согласно рекомендациям оптика или офтальмолога или согласно указаниям, данным в иструкции. При покупке очков для зрения мы должны быть уверены, что градация соответствует той, которая предписана специалистом (оптиком или офтальмологом).

  Еstheroptica дает нам право изменять цены, которые встречаются на нашем сайте, а также позволяет нам исправлять ошибки любого типа: компьютерные, технические, а также те, которые касаются цен, цвета очков и т. д. , несмотря на то, что обращаем особое внимание во избежание ошибок.

  Еstheroptica имеет право отказать в заказе, в случае уже его подтверждения, если в нем содержится ошибочная или неточная информация.

  Цена доставки

  Стоимость доставки до 90 евро составляет 10 евро для Литвы и стран ЕС, 10 евро для Италии и 50 евро для остальных стран. При покупке 90 евро и более услуга доставки бесплатна для Италии и Литвы- стран ЕС и 50 евро для остальных стран. Товар будет доставлен по указанному адресу в течении 7 р.д. через UPS курьера. Плата за срочную доставку курьером DHL в течении 24-48 часов составляет 20 евро для Литвы и стран ЕС, и 50 евро для остальных стран.

  Способ возврата: Estheroptica организует возврат товара своим курьером по адресу, указанному клиентом, стоимость возврата будет взиматься с клиента 20 евро для Италии и Литвы, 20 евро для стран ЕС и 90 евро для остальных стран мира.

  При заказе прогрессивных очков, время доставки увеличивается, из-за регулировки прогрессивных стекол и из-за типа оправы, максимальное количество времени на их изготовку 10 дня. Если такая продукция отстутствует в наличии, клиент извещается по электронной почте о времени доставки.

  Налоги и таможенная пошлина

  Таможенную пошлину, если товар облагается ею, выплачивает клиент. Если клиент отказывается от выплаты таможенной пошлины Еstheroptica не возвращает деньги за покупку и не принимает обратно товар.

  Гарантия

  Очки от солнца и для зрения: 2 года гарантии в случае поломки оправы из-за производственного брака; 100% бесплатно, используем оригинальную замену. 2 года гарантии на стекла из-за производственного брака, гарантия не распространяется на царапины или на поломки из-за неправильного использования. Очки необходимо направить на центральный склад и мы пересылаем их обратно за наш счет.

  Линзы: обмен 100% бесплатно в случае бракованных линз.

  Безопастность и privacy

  Все личные данные клиентов обрабатываются согласно закона 679/2016. Личные данные и данные отправки вносятся в определенный банк данных для обработки заказа и для отправки, а также для оповещения клиента о новинках www.estheroptica.lt
  Клиент в любой может воспользоваться своими правами и вычеркнуть или изменить свои данные.

  Данные кредитной карточки обрабатываются исключительно через определенный сервер , www.estheropticaonline.lt не имеет никакого выхода на него.

  Замена и возвращение

  Клиент имеет 14 дней с момента получения на возвращение купленного товара. Квитанция курьера является подтверждением даты доставки. Можно возвращать только неиспользованный товар, который можно использовать в последующей продаже. Не подвергаются возвращению: упаковки открытых контактных линз, цветные линзы и любой другой товар уже использованный или ошибочный.

  Необходимо, чтобы клиент написал объяснительную по какой причине возвращает товар.

  www.estheroptica.lt произведет выплату затраченных средст на счет клиента, указанный им .

  Aдрес для возврата :

  Estheroptical

  Via Tiburtina Valeria km 112

  Cappelle dei Marsi (AQ)

  67068 Italy

  Общие условия контракта применяются при любой коммерческой сделке, реализованной на нашей странице сайта.

 • en

  Terms of the contract

  Booking realization www.estheropticaonline.lt website confirms that the customer has read and agreed to the terms of the contract. In addition, it is confirmation that the contact lenses, purchased through the website appointed specialist (ophthalmologist or optician), which monitors the patient’s visual condition by means of screening at least once a year. www.estheroptica.lt assumes no responsibility if lenses harm to health, because the customer buys only the lenses that have been tested and prescribed by doctor. Selling glasses we have to be sure that their graduation corresponds to that referred to a specialist (ophthalmologist or optician).

  Estheroptica gives us the right to change prices, which are indicated on our website and also allows edit any type of errors: computer, technical, and also such as price, glasses color, etc., regardless of the fact that we pay special attention to avoid mistakes.

  Estheroptica has the right to cancel the order, even when the booking is confirmed, if it contains false or inaccurate information.

  Sending – receiving price

  Up to 90 euro shipping fee is 10 euro for Lithuania, Italy and Europe, and 50 euro for the rest of the world. When purchasing 90 euro or more, the shipping service is free of charge for Italy, Lithiania, and for other EU countries and 50 euro for yhe rest of the world , item will be delivered to the specified address 7 w. days via UPS courier. The urgent delivery fee 24-48 hours by DHL courier is  20 euro for Lithuania and Europe.
  (the item will be delivered to the address specified by courier).

  In this case, when ordered progressive glasses, delivery time become longer for progressive glasses regulatory in frame type. The maximum time for these glasses are made 10 days. If this type of goods were booking, we will inform client of the possible delivery time by e-mail.

  Customs duty and other fees

  Duty, if counted, paid by the customer. If a customer refuses to pay the duty, Etheroptica not return the payment for the purchase of goods and does not take product back.

  Guarantees

  Sunglasses and spectacles, corrective eyesight – 2 years. During the warranty period free of charge eliminated defects resulting from the manufacturer’s fault, using original parts. Glasses returned to the central warehouse and removal of defects are sent to the buyer, the seller pay for delivery costs. If defects are caused by the buyer mechanically actuated, glasses, they are not defects resulting from the fault of the manufacturer and after-sales service does not apply.

  Contact lenses: defective contact lens case 100℅ free exchange.

  Customer data and use privacy

  All customer data are processed accordingly the European Regulation 679/2016. Personal data and details of the order are included in the appropriate data bank (order and delivery formulation, as well as news about www.estheroptica.lt sending client to the e. Mail). The customer may at any time request a change, or delete data concerning him.

  The customer’s credit card data is processed only in the corresponding server www.estheroptica.lt have no access to it.

  Exchange & Returns

  The customer has the right within 14 days (from the date of receipt) to return the product. Courier goods receipt is the date of delivery confirmation. Returned goods must be intact, in its original packaging, and otherwise comply with the time of purchase. Non-returnable goods: colored contact lenses, contact lens opened the package and any other items already used.

  Method of return: Estheroptica will arrange for the collection of the goods by its own courier to the address indicated by the customer, the cost of the return will be charged to the customer € 20,00 for Italy and Lithuania and EU countries, and € 50,00 for the rest of the world countries.

  By repaying the customer must indicate in writing of the reason returned goods.

  www.estheroptica.lt returns the customer the amount paid into the bank account indicated.

  Address for return:

  Estheroptical

  Via Tiburtina Valeria 112 km

  Cappelle dei Marsi (AQ)

  67068 Italy

  General Terms shall apply to commercial transactions made on our site in the case.

 • it

  Termini di contratto

  Realizzando un ordine con www.estheropticaonline.lt ci conferma che è d’accordo con le nostre condizioni generali. Inoltre ci conferma che, nel caso di acquisto di lenti a contatto, queste le sono state prescritte da uno specialista della vista (ottico o oftalmologo) e che effettua una visita di controllo degli occhi almeno una volta all’anno. www.estheroptica.lt declina qualsiasi responsabilità per i danni alla salute che possano essere causati dall’uso di lenti a contatto, per cui il cliente si compromette a comprare solamente lenti a contatto che siano già state provate e adattate da uno specialista. Le lenti a contatto richiedono un’attenzione speciale e le indicazioni adeguate di manutenzione e pulizia dovranno essere realizzate come Le ha raccomandato il suo ottico o oftalmologo o seguendo le istruzioni che può trovare nell’informazione del prodotto. Quando acquista occhiali da vista ci garantisce che la gradazione che ci richiede è quella che le ha prescritto uno specialista della vista (ottico o oftalmologo).

  estheroptica.lt si riserva il diritto di effettuare modifiche nei prezzi che appaiono sul sito Web. www.estheroptica.lt si riserva il diritto a verificarsi errori in essi di qualsiasi tipo, computer, tecnico, che interessante informazioni relazionati al colore, prezzo, promozioni, ecc. pur prestando particolare cura per evitare qualsiasi tipo di errore. www.estheroptica.lt si riserva il diritto di rifiutare ordini cui ricezione è già stata confermata, ma che potrebbe contenere informazioni errate o imprecise.

  Spese di spedizione

  Spese di consegna:

  La spesa di spedizione fino a 90 euro è di 10 euro per l’Europa e 50 euro per il resto del Mondo, 10 euro per la Lituania e di 10 euro per l’Italia. Al momento dell’acquisto di 90 euro o più, il servizio di spedizione è gratuito per Italia Lithuania e per gli altri paesi UE e 50 euro per il resto del mondo, l’articolo sarà consegnato all’ indirizzo specificato 7 giorni lavorativi tramite corriere UPS. La spesa per la consegna urgente 24-48 ore è 20 euro per l’Europa, 20€ per la Lituania e 20 euro per l’Italia (l’oggetto sarà consegnato all’ indirizzo specificato tramite corriere DHL).

  Ordinando degli occhiali graduati, i tempi di consegna sono superiori di 3 giorni a causa della regolazione della lente alla rispettiva gradazione e alla montatura scelta. Se un prodotto non si trovasse in giacenza, il cliente verrà avvertito via e-mail nell’ arco di tempo previsto per la consegna.

  Tasse e dogane

  Se l’invio del pacchetto, genera le tasse alla dogana, il cliente dovrà pagare queste tasse. Se il cliente non vuole prendersi cura delle tasse doganali, www.estheroptica.lt non tornerà i soldi dell’ordine e non prenderà in consegna il pacchetto.

  Garanzia

  Occhiali da sole e da vista: 2 anni di garanzia in caso di rottura della montatura per difetto di fabbricazione, 100% gratuito, usiamo ricambi originali. 2 anni di garanzia per difetti di fabbricazione delle lenti, la garanzia non copre graffiature, rotture o cattiva manipolazione. È necessario spedire gli occhiali al nostro magazzino centrale e li rispediremo al suo domicilio a nostro carico.

  Lenti a contatto: cambio 100% gratuito delle lenti difettose.

  Sicurezza e privacy

  “Tutti i suoi dati saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 di protezione dei dati di carattere personale. I suoi dati personali e di spedizione saranno incorporati in un database per poter elaborare i suoi ordini e spedizioni e informarla delle offerte e novità di www.estheroptica.lt Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti di accesso, limitazione, cancellazione o rettifica dei suoi dati personali in base a quanto previsto agli artt. 15-18 del Regolamento su indicato.

  I dati della sua carta di credito vengono trattati esclusivamente in un server sicuro e in nessun momento www.estheroptica.lt ha accesso agli stessi.”

  Cambi e restuituzioni

  Il cliente dispone di 14 giorni a partire dalla data del ricevimento dell’ordine, per restituire il prodotto acquistato. La ricevuta del corriere sarà sufficiente come prova della data di ricezione. Si potrà restituire esclusivamente il prodotto intatto, che si possa usare in una vendita successiva. I seguenti prodotti non si possono restituire: confezioni di lenti a contatto che siano state aperte, lenti colorate, lenti toriche, occhiali da sole e da vista e qualsiasi prodotto che sia stato usato o ordini sbagliati.

  Modalità per il reso: Estheroptica provvederà a fare il ritiro della merce tramite proprio corriere all’indirizzo indicato dal cliente, il costo del reso sarà a carico del cliente € 20,00 per l’ Italia e Lithuania, 15 euro per i paesi UE e € 50,00 per i paesi UE.

  È necessario che il cliente aggiunga una nota che spieghi la ragione della restituzione. www.estheroptica.lt effettuerà il rimborso direttamente sul numero di conto che ci comunicherà.

  Indirizzo per restituzioni:

  Estheroptical srl

  Via Tiburtina Valeria km 112

  Cappelle dei Marsi (AQ) 67068 Italy

  Le condizioni generali del contratto si applicano a tutte le transazioni commerciali realizzate nella nostra pagina web

Slapukų politika | Privatumo politikoje

Copyright © 2020 Estheroptica | Marijampolė Lietuva,  Įmonės kodas 305442801 | Powered by: The Digital World

Pradėti pokalbį
1
Reikia pagalbos?
Kuo galime jums padėti?